Ecir avcıarı

Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) “Allah, hayâ sahibidir, çok kerimdir. Bir insan iki…

Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) “Allah, hayâ sahibidir, çok kerimdir. Bir insan iki elini kaldırıp kendisine dua ettiği zaman, o kalkan iki eli boş çevirmekten hayâ eder” (Tirmizî, De’avât,118; bk. İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 876; Hâkim, De’avât, I, 497) anlamındaki hadisi ile Allah’ın duaları kabul edeceğini beyan etmiştir.

View On WordPress

“Allahım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim…

“Allahım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum.”

(Hakim, “De’avat”, No: 1925)

View On WordPress

“Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin.” (A’râf, 7/55; bk. En’âm, 6/63) “Korkarak ve umarak O’na…

“Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin.” (A’râf, 7/55; bk. En’âm, 6/63)

“Korkarak ve umarak O’na dua edin.” (A’râf, 7/56)

“(Ey Peygamberim!) De ki; duanız / ibadetiniz / imanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?” (Furkân, 25/77)

Peygamberimiz (s.a.s.); “Ey Allah kulları! Size dua etmenizi tavsiye ederim.” (Hâkim, De’avât, I, 493; Tirmizî, De’avât, 102)

“Duayı terk etmek isyandır,…

View On WordPress

Running on The Default Network
by Boyce